Един век история, цяла вечност бъдеще …

Заповед за провеждане на присъствено обучение и обучението от разстояние в електронна среда в периода 04. 02. 2021 г. – 17. 03. 2021 г.

График на учебните часове за присъствено обучение

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9. 40
 3. 9.50 – 10.35 Голямо междучасие – 10.35 – 11.00
 4. 11.00 – 11.45
 5. 11.55 – 12.40
 6. 12.50 – 13.35
 7. 13.45 – 14.30

График на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда

 1. 8.00 – 8.40
 2. 8.55 – 9. 35
 3. 9.50 – 10.30 Голямо междучасие – 10.30 – 11.00
 4. 11.00 – 11.40
 5. 11.55 – 12.35
 6. 12.50 – 13.30
 7. 13.45 – 14.25

 

Отбелязване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура

Как да се предпазим от коронавирус (COVID-19)